علت تغییر رنگ مدفوع در بارداری چیست؟

تیره شدن رنگ مدفوع زنان در دوران بارداری می‌تواند هر مادر حامله ‌ای را به شدت عصبی کند؛ مخصوصا  اگر فرد حساس باشد، شدت نگرانی او به بیشتر خواهد بود! اما به عنوان یک زن حامله هرگز اجازه ندهید که تیره‌تر شدن رنگ مدفوع، لذت این دوران را از شما بگیرد. برای این که بیشتر در این مورد بدانید و هر چیزی را که سبب نگرانی شما می‌شود، به...