خشم در بارداری، علت اصلی مرگ جنین است

آغاز دوران بارداری، احساسات جدیدی را برای مادر حامله به ارمغان می‌آورد. علیرغم خوشحالی مادر از بارداری خود، ممکن است خشم و اضطراب غیرمنتظره‌ای نیز در بدن او رخ داده و اطرافیان را متعجب کند. این تغییرات بر اثر ترشح بیش از حد برخی هورمون‌ها و روی دادن فرایندهای زیست شناختی در بدن زنان باردار اتفاق می‌افتد. بروز احساسات جدید در زنان باردار نمی‌تواند سلامت خود مادر و جنین...