امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

نکات مهمی که زنان باید در هنگام تولد نوزادان دوقلو بدانند

وقتی مادر بارداری متوجه می شود که نوزادان دوقلو را حامله است، ممکن است دچار سردرگمی در احساسات خود شود، زیرا نوزادان دوقلو، قریب الوقوع وارد زندگی مادر شده و به طور ناگهانی یک مرحله جدید را در زندگی پدر و مادر خود ایجاد می کنند، که بسیار سرگرم و مهیج خواهد بود!باردار شدن دوقلوی یک زن با سوالات زیادی همراه است، که در بیشتر موارد حتی ممکن است...
به خواندن ادامه دادن