حقایقی در مورد ضربات جنین در رحم مادر

آیا شما هم به دنبال تجربه کردن ضربات فرزند داخل رحم خود هستید؟ آیا دکتر متخصص زنان و زایمان معالجتان به شما توصیه کرده است كه به تعداد  ضربات جنین داخل رحم خود دقت کنید؟ آیا دکتر متخصص زنان و زایمان معالجتان به شما گفته است كه تعداد ضربات جنین داخل رحمتان، سلامت بودن او را به شما نشان می دهد؟ خوب، اگر شما هم نمی توانید به هر...