مشكل هیدروپس فتالیس یا آب آوردن بدن جنين را جدی بگیرید (بخش سوم)

در مشكل هیدروپس فتالیس یا آب آوردن بدن جنين را جدی بگیرید (بخش دوم) عوارضی که بعد از ابتلای جنین به مشکل هیدروپس فتالیس به وجود می آید را خواندید ، در ادامه می خوانید...   پروتکل درمانی برای موارد دیگر هیدروپس فتالیس غیرایمنی که به علت وجود مشکل زمینه ای مادر، در جنین به وجود می آید، متفاوت می باشد. اگر علت بروز عارضه هیدروپس فتالیس در جنین، وجود مشکل...