مادر و جنین در هفته بیست و هفتم بارداری | جنین سکسکه می کند!

شما به عنوان یک مادر اكنون و در هفته بیست و هفتم خود، در حال گذران وقت خودتان با حل مشکلات دوران بارداری هستید و در هر دقيقه اي كه مي گذرد، قدم به قدم به اواخر این دوران نزدیک می-شوید. باید بدانید که هر هفته از اين دوران خاص، ویژگی های مخصوص به خود را برای شما ارمغان خواهد آورد. هر زمان که شما یک پیشرفت کوچک را...