مادر و جنین در هفته بیست و ششم بارداری | خطر کنده شدن جفت

آیا می دانید که شما هم مانند زنان باردار دیگر با سرعت فوق العاده ای به سوی مادر شدن در حرکت هستید؟ به عنوان مادر باردار به یاد داشته باشید که همه تشویش ها، دردها و مشکلات به وجود آمده در دوران بارداری، به زودی با در آغوش گرفتن فرشته کوچکتان، کم رنگ شده و یا به طور کامل از بین خواهند رفت. آیا شما هم مانند سایر مادران...