مادر و جنین در هفته بیست و یکم بارداری | آخرین سونوگرافی بارداری

از این پس و با آغاز هفته بیست و یکم بارداری خود، باید سعی کنید تا به پیاده روی های کند اردک وار خود عادت کنید، چون شما مجبور هستید تا نوزده هفته دیگر و یا حتی مدت بیشتری به همین منوال، زندگی کنید. علاوه بر این، در مورد دست و پا چلفتی شدن خودتان و روش راه رفتن جدیدتان هرگز احساس گناه نکنید، تنها به یاد داشته باشید...