امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

نشانه ها و درمان صرع در دوران بارداری (بخش دوم)

آیا شدت صرع در دوران بارداری بیشتر می شود؟ داده های پزشکی زیادی وجود ندارد که اطلاعات با اطمینانی درباره ارتباط بین بارداری و وضعیت صرع تان ارائه دهد. در بعضی از موارد وضعیت صرع با باردار شدن بدون تغییر می ماند در حالی که در موارد دیگر موجب تخفیف در نشانه های صرع می شود.در بسیاری از موارد با باردار شدن تشنج های مرتبط با صرع می تواند...

نشانه ها و درمان صرع در دوران بارداری (بخش اول)

آیا از چگونگی تاثیر بارداری روی تشنج یا اثر داروهای ضد تشنج در دوران بارداری نگران هستید؟ نگران نباشید. در این مطلب در مورد صرع صحبت خواهیم کرد و این که چه کارهایی برای اطمینان از عدم ایجاد هر نوع مشکلی در رابطه با بیماری صرع در بارداری می توان انجام داد. صرع چیست؟ صرع وضعیتی است که ابتدا در زمان کودکی رخ می دهد، اگرچه امکان دارد که...