مادر و جنین در هفته دوم بارداری | آغاز تشکیل جفت

عجله نکنید شما هنوز باردار نیستید چون هنوز لقاح انجام نشده است. جالب است بدانید زمانی که پریودتان تمام شده در ابتدای هفته دوم بارداریتان هستید و در انتهای این هفته شما به احتمال بالا تخمک گذاری خواهید داشت. لقاح تخمک معمولا در این هفته و ابتدای هفته سوم بارداری یعنی از روز سیزدهم تا روزشانزدهم روز آغاز پریودتان انجام می شودکه بستگی به چرخه قاعدگی شما خواهد داشت....