مادر و جنین در هفته چهارم بارداری | آغاز زندگی جنین در رحم

پس از انجام عمل تخمک گذاری و لقاح در ماه اول بارداری، مفهوم واقعی موفقیت آشکار می شود و باید به شما تبریک گفت چون شما مادر شده اید! این هفته چهارم بارداری است که با اطمینان به شما نشان می‌دهد که شما حالا دیگر جنینی در رحمتان دارید و این اطمینان از تست های بارداری در شما ایجاد شده است. البته اگر بارداری اتفاق نیفتد، بدن شما می...