پوشیدن این لباس ها در بارداری توصیه می شود

لباس کار بارداری : اگر به خاطر کارتان باید در دوران بارداری لباس کار بپوشید (یا این انتخاب را پیش رو دارید) در ادامه به این مشکل برخواهید خورد که چه نوع لباس کاری مناسب است. اگر نمی دانید چه بپوشید، انتخاب چند شلوار، دامن با چند سایز بزرگتر که با رشد دوران بارداری همخوان باشد عموما اقدام مناسبی خواهد بود. دامن و شلوارهای کشی با روبان های الاستیک...