اندومتریوزیس چگونه روی بارداری اثر می گذارد؟

اندومتریوزیس وضعیتی است که در آن سلول های بافت پوششی رحم (لایه داخلی یا اندومتر) از محوطه رحمی خارج می شوند. ممکن است بعضی از زنان باردار به این مشکل دچار شده باشند و نمی دانند که چه تاثیراتی روی بارداری خواهد داشت.جای نگرانی وجود ندارد چرا که بسیاری از زنان در سرتاسر جهان که درمان کامل را دریافت کرده اند می توانند خطرات مربوط به اندومتریوزیس بارداری را...