امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

روند افزایش وزن در دوران بارداری

باردار شدن طبیعتا بدین معنی است که وزنتان افزایش خواهد یافت، با این حال این که به چه میزان وزنتان افزایش می یابد در هر فردی متفاوت است، در حال حاضر این موضوع به کانون نگرانی بسیاری از زنان باردار تبدیل شده است.در سال های اخیر بیشتر متولیان امور بهداشتی تمایل کمتری به وزن کردن روزانه زنان به عنوان بخشی از مراقبت های معمول بارداری دارند، این امر بدین...

سه سوال مهم درباره تغذیه دوران بارداری

1. روش سالم برای افزایش وزن در دوران بارداری چیست؟ تغذیه دوران بارداری و چگونگی افزایش وزن بسیار مهم است ، بهتر است که افزایش وزن در دوران بارداری به صورت تدریجی اتفاق بیفتد، شما احتمالا بین 10 تا 5/12 کیلوگرم در دوران بارداری افزایش وزن خواهید داشت، به یاد داشته باشید که افزایش وزن در زنان متفاوت است و مقدار افزایش وزن در دوران بارداری به عواملی چون...