نکاتی مهم درباره مصرف آنتی بیوتیک ها در دوران بارداری

مصرف آنتی بیوتیک ها در دوران بارداری بستگی به نوع آن دارد، مصرف بعضی از آنتی بیوتیک ها در دوران بارداری ممنوعیتی ندارد، بعضی دیگر می توانند خطرات شناخته شده ای را برای جنین در حال رشد در پی داشته باشند و بعضی دیگر حتی خطر سقط جنین را به دنبال خواهند داشت. اگر شما بیمار هستید و مصرف آنتی بیوتیک ها در دوران بارداری تنها گزینه ای است...