حالت بریچ نوزاد چه تاثیری در زایمان دارد؟ (بخش دوم)

  در اصلاح سر از خارج چه کارهایی صورت می گیرد؟  حالت بریچ نوزاد چه تاثیری در زایمان دارد؟ (بخش اول)  به طور کامل توضیح داده شد ، در حالت قرارگیری بزیچ ، اصلاح سر انجام می شود ،انجام روش اصلاح سر از خارج خالی از خطر نبوده و برای بسیاری از زنان ناخوشایند است، می توانید در مورد مزایا و معایب این روش با مشاور بهداشتی خود صحبت کنید.هرچند...

حالت بریچ نوزاد چه تاثیری در زایمان دارد؟ (بخش اول)

حالت قرارگیری بریچ در مورد نوزاد به چه معناست؟ در حدود ماه هشتم بارداری رحم کاملا توسط نوزاد اشغال شده و هیچ فضایی وجود ندارد، بسیاری از نوزادان با پایین قرار دادن سر فضای جلویی رو بیشتر می کنند که این حالت قرارگیری تحت عنوان پرزنتیشن سفالیک (حالت قرارگیری سری) نامیده می شود، اما اگر نوزادتان به حالت بریچ قرار گرفته باشد، به جای سر با پا یا قسمت...