چرا زود عصبانی می شوم؟ | دلایل و درمان عصبانیت سریع

همه خشم را تجربه کرده اند؛ شدت خشم شما می تواند از آزار عمیق تا عصبانیت شدید متغیر باشد. طبیعی و سالم است که هر از گاهی در واکنش به موقعیت های خاص احساس عصبانیت کنید اما گاهی اوقات مردم یک خشم غیرقابل کنترل را تجربه می کنند که اغلب تشدید می شود، به خصوص زمانی که تحریک جزئی باشد. در این حالت خشم یک احساس عادی نیست بلکه...