تضمین سلامت قلب نوزادان با مصرف میوه تمشک

اگر شما هم در مورد قرار دادن بعضی از میوه‌های مغذی در رژیم غذایی فرزند کوچک خود دچار سردرگمی هستید؛ فکر می‌کنید که افزودن برخی میوه‌ها از جمله تمشک به برنامه غذایی کودک، ممکن است وضعیت نگران‌کننده‌ای را به وجود آورده و عوارض جانبی شدیدی را در بدن او نوزاد به دنبال داشته باشد، قبل از رو به رو شدن با این معضل، با خواندن مقاله زیر، اطلاعات کاملی...