لباس مناسب برای حضور در مصاحبه کاری

 قبل از اینکه بخواهید در یک مصاحبه کاری شرکت کنید، فرهنگ و آیین‌نامه اداره یا سازمان موردنظر را بررسی کرده و لباس مناسبی، مطابق با دستورالعمل‌های ارائه شده از طرف آن سازمان انتخاب کنید. معمولا هر سازمانی، آیین‌نامه خاصی برای لباس کارمندان خود دارد؛ اگر لباس انتخابی شما با قوانین سازمان مصاحبه‌کننده هماهنگی نداشته باشد، ممکن است در مصاحبه خود دچار مشکل شده و شانس خود را برای استخدام،...