امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی طرحدار بلند

مدل مانتوی طرحدار بلند

این مانتو برای خانم هایی با قد بلند خییلی میاد ، طرحش خییلی خوشگله ولی مدلش ساده است ، اگه خیاطی بلد باشین به راحتی میتونین خودتون این مدل رو بدوزین خییلی لذت بخشه :)

    بارگزاری دیگر مطالب