امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی پاییزی

مدل مانتوی پاییزی

این مانتو به دلیل اینکه پارجه ای ضخیم داره میتونه یه مانتوی پاییزی شیک و خوشگلی باشه ، یکی از زیایی های این مدل مانتو اینه که میتونین هم به صورت آستین کوتاه ازش استفاده کنین و هم آستین بلند اونم به دلیل دکمه ای بودن آستین هاشه اگه تو تصویر دقت کنین متوجه میشین ، خشتون اومد؟