امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل آرایش غلیظ عروس

مدل آرایش غلیظ عروس

به مدل آرایش این عروس خانم چند امتیاز میدین؟

    بارگزاری دیگر مطالب