امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل آرایش لب

مدل آرایش لب

به نظرتون این رنگ رژ رو با چه رنگ لباسی میشه استفاده کرد؟

    بارگزاری دیگر مطالب