امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل آرایش دخترانه جدید

مدل آرایش دخترانه جدید

دختر خانم های گل میتونین شماهم برای مجالس عروسی و مهمونی ها از این مدل آرایش استفاده کنین و خط شمتونواین مدلی بزنین چطوره؟