امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل آرایش عروس

مدل آرایش عروس

من که از زرد کردن به این حد ابروها خوشم نمیاد به نظر اون ملیحی که یک عروس باید داشته باشه با این کار از بین میره نظر شما چیه؟