امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

سلفی عروس خانم

سلفی عروس خانم

از وقتی این سلفی عکس انداختن مد شد عروس خانم ها هم به سلفی انداختن از آرایش روز عروسیشون علاقه مند شدن بگذریم مدل آرایش این عروس خانم رو میپسندین؟