امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل آرایش بدون خط چشم

مدل آرایش بدون خط چشم

اگه بلد نیستین خط چشم بزنین و یا دوست ندارین از خط چشم استفاده کنین ناراحت نشین بدون خط چشم هم میتونین آرایشی زیبا داشته باشین ، دوستش دارین؟