امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی مجلسی شکوفه ای

مدل مانتوی مجلسی شکوفه ای

مدلش خوبه ولی استایلش یکم ناجوره ، به نظرتون رنگ کیف و یا کفشش به رنگ شکوفه های رو مانتو بود بهتر نمیشد؟