امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی دو رویه

مدل مانتوی دو رویه

اینم یه مانتوی دو رویه که هر زمانی خواستین میتونین طرف ساده اش هز زمانی هم خواستین طرف طرحدارشو بپوشین یعنی با یک تیر دو نشان :)