امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی دو تیکه ای

مدل مانتوی دو تیکه ای

منظور از دوتیکه ای این نیست که دو تیکه جدا از همن، همین که قسمت بالایی مانتوی طرحداره و رنگش با قسمت پایین فرق داره میشه دو تیکه ای ، چطوره؟