امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی محشر

مدل مانتوی محشر

وااااقعاااا محشره ، حرف نداره من که عااااااشق این مدل شدم ،در انتخاب کیف و کفشم که غوغااا کرده عالیه مگه نه؟