امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی هنرمندی

مدل مانتوی هنرمندی

واااااااااااااااااااو واقعا عالیه مخصوصا برا چشم رنگیا که رنگ مانتو با رنگ چشم همخوانی داشته باشه مثل این خانم عالی میشه مگه نه؟