امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتو و شلوار ست

مدل مانتو و شلوار ست

مانتو و شلوار که سفید میشه باید خیییلییی مراقب باشی تا لک برنداره وگرنه خیلی زود لکش به چشم میخوره و زشت دیده میشه ، درسته؟