امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی چرمی

مدل مانتوی چرمی

هم مانتو چرم هم کاپشن چرم هر دوتاشم که رنگشون قرمز من که خوشم نیومد ضمنا مدل موهاشم که دیگه بدتررررر کسی حاضره این مدلو امتحانش کنه؟ :)