امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مامانم برام مانتوی جدید خریده

مامانم برام مانتوی جدید خریده

خوش به حال کسایی که ماماناشون براشون خرید میکنن یعنی لذتی بهتر از این نمیشه به افتخار همه مامانا ❤️