امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی طرحدار بلند

مدل مانتوی طرحدار بلند

این مانتو برای خانم هایی با قد بلند خییلی میاد ، طرحش خییلی خوشگله ولی مدلش ساده است ، اگه خیاطی بلد باشین به راحتی میتونین خودتون این مدل رو بدوزین خییلی لذت بخشه :)

    بارگزاری دیگر مطالب