امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی شیک و اعیانی

مدل مانتوی شیک و اعیانی

یه مانتوی سفید که از یه کیف پلنگی استفاده کرده و برای اینکه با کیف ست بشه از یه روسری پلنگی دور گردن خود استفاده کرده که شما میتونین روسری رو سر کنین و از کفشای پلنگی هم استفاده کنین ، خوشتون اومد؟

    بارگزاری دیگر مطالب