امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی شیک و اعیانی

مدل مانتوی شیک و اعیانی

یه مانتوی سفید که از یه کیف پلنگی استفاده کرده و برای اینکه با کیف ست بشه از یه روسری پلنگی دور گردن خود استفاده کرده که شما میتونین روسری رو سر کنین و از کفشای پلنگی هم استفاده کنین ، خوشتون اومد؟