امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی تابستانی

مدل مانتوی تابستانی

اینم یه مدل مانتوی تابستانی با مدلی جالب ، جلو کوتاه عقب بلند مخصوصا با یه شلواری به رنگ حاشیه مانتو خوب دیده میشه وگرنه من خوشم نیومد :(