امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی دو رنگ

مدل مانتوی دو رنگ

به سبک لباس پوشیدنش چند امتیاز میدین؟

    بارگزاری دیگر مطالب