امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی راه دار عمودی

مدل مانتوی راه دار عمودی

خانم هایی که قدشون کوتاهه و دوست دارن بلندتر دیده شن میتونن از این مدل مانتو استفاده کنن چون لباس هایی که طرح راه دار عمودی دارن قدش رو بلندتر نشون میدن :)

    بارگزاری دیگر مطالب