امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی راه دار عمودی

مدل مانتوی راه دار عمودی

خانم هایی که قدشون کوتاهه و دوست دارن بلندتر دیده شن میتونن از این مدل مانتو استفاده کنن چون لباس هایی که طرح راه دار عمودی دارن قدش رو بلندتر نشون میدن :)