امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی بدون دکمه ی کمردار

مدل مانتوی بدون دکمه ی کمردار

این مدل مانتو چند تا لایک داره؟

    بارگزاری دیگر مطالب