امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی طرحدار جلوباز

مدل مانتوی طرحدار جلوباز

به مدل این مانتو چند امتیاز میدین؟

    بارگزاری دیگر مطالب