امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدب مانتوی پاییزی

مدب مانتوی پاییزی

این مانتو با اون طرحی که روش داره بیشتر مناسبه فصل پاییزه ، اگه شما جای این خانم بودین دوست داشتین با چه رنگ شال و کیف و کفشی این مانتو رو استایل بندی کنین؟