امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی کوتاه بدون دکمه

مدل مانتوی کوتاه بدون دکمه

اگه خیاطی بلدین میتونین به راحتی این مدل مانتو رو خودتون بدوزین و قد مانتو رو بنابه سلیقه بلند و کوتاه کنین :)