امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی پنل دار

مدل مانتوی پنل دار

از این مدل مانتو ها امروزه خییلی استفاده میشه ، میتونین از پارچه فروشی ها از این مدل پارچه ها که دارای نل هستن تهیه کرده و بدوزین ، مدل و رنگ بندیش چطوره؟