امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی بدون دکمه

مدل مانتوی بدون دکمه

این مدل مانتو ها به دلیل بدون دکمه بودن خیییلی طرفدار دارن و استفاده ازشون خییلی راحته ، دیگه مشکل این که ایوای دکمه ام افتاد و گم شد و ... نداره قبول دارین؟

    بارگزاری دیگر مطالب