امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی بدون دکمه

مدل مانتوی بدون دکمه

این مدل مانتو ها به دلیل بدون دکمه بودن خیییلی طرفدار دارن و استفاده ازشون خییلی راحته ، دیگه مشکل این که ایوای دکمه ام افتاد و گم شد و ... نداره قبول دارین؟