امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی اسپرت هنری

مدل مانتوی اسپرت هنری

به مدل این مانتو که با طرح های هنری کار شده چند امتیاز میدین؟

    بارگزاری دیگر مطالب