امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی چهارخانه ی قرمز

مدل مانتوی چهارخانه ی قرمز

به نظرم مدل این مانتو بیشتر مناسب دختر خانم های محصله ،‌نظر شما چیه؟

    بارگزاری دیگر مطالب