امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی کت دامنی

مدل مانتوی کت دامنی

اینم یه مدل از مانتویی هست که خیلی طرفدار داره اونم به خاطر اینه که وقتی پوشیده میشه انگار کت و دامن پوشیدی و مجلسی و اعیانی دیده میشه ، نظرتون چیه خوشگله؟