امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی عجیب

مدل مانتوی عجیب

درسته مدلش یکم عجیبه و شاید تو دکمه کردن اوایل اذیت بشین ولی بعدا هم عادت میکنین همم وقتی دکمه هاشو میبندین خیییلی شیک و زیبا دیده میشه قبول دارین؟